ΕΜΕΙΣ

Εταιρικό Προφίλ

Εμείς

Μια συμπαγής ομάδα καταρτισμένων επιστημόνων, που έχουν εντρυφήσει στην παραγωγή τεχνικών έργων εφαρμόζοντας τη γνώση και την εμπειρία τους, καινοτομώντας με επίμονη κι ατέρμονη προσπάθεια γεμάτη ενθουσιασμό και δομημένες ενέργειες συγκρότησε την

ENgineering MAnagement & Construction

για τη μελέτη, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση τεχνικοοικονομικά άρτιων δημοσίων κι ιδιωτικών έργων.

Λέτσιος Ελευθέριος

Υπηρεσίες μηχανικού

Αρχιτεκτονικές – Ηλεκτρομηχανολογικές – Στατικές μελέτες

Διαχείριση έργων

Κατασκευή τεχνικών έργων

Μεταλλικές κατασκευές, Αντιστηρίξεις, Υδραυλικά κι αέρια υπό πίεση, Τηλεπικοινωνιακά έργα

Κατασκευή ιδιωτικών έργων

Κατοικίες κι εξοχικές κατοικίες, Γραφειακοί χώροι και Πολυχώροι, Καταστήματα και υγειονομικού ενδιαφέροντος, Βιομηχανικοί και βιοτεχνικοί χώροι

Κατασκευή δημοσίων έργων

Οικοδομικά, οδοποιία, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά υπό πίεση, λιμενικά

Διαχείριση εγκαταστάσεων

Συντήρηση εγκαταστάσεων, Διαχείριση περιουσίας

FAQ

Η Συστηματική Υλοποίηση Έργου είναι η έννοια, που εφαρμοζόμενη καθιστά τη σχέση του πελάτη με την εταιρεία μας συνεργατική.

Ο συνεργάτης μας πλέον είναι σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα της εταιρείας μας, που χειρίζεται το έργο και γίνεται κοινωνός κι αρωγός στην κοινή προσπάθεια για την ολοκλήρωσή του.

Η Συστηματική Προσέγγιση Έργου μέσως της συστημικής σκέψης αποτελεί την πεμπτουσία της εταιρικής μας κουλτούρας.

Η προσέγγιση του πελάτη, η κατανόηση των αναγκών του, η οριοθέτηση της κατεύθυνσής του και στη συνέχεια ο σχεδιασμός των λεπτομερειών, η υλοποίηση του έργου κι η εν γένει παρακολούθησή του στη διάρκεια της ζωής του.

Η τήρηση στατιστικών δεδομένων, η συνεχής αναλυτική ενημέρωση του πελάτη για την πορεία του έργου και για την λειτουργία του, η υποστήριξη σε όλα τα τεχνικά και τεχνικοοικονομικά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.

Η Συστηματική Υλοποίηση Έργου είναι η έννοια, που εφαρμοζόμενη καθιστά τη σχέση του πελάτη με την εταιρεία μας συνεργατική.

Ο συνεργάτης μας πλέον είναι σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα της εταιρείας μας, που χειρίζεται το έργο και γίνεται κοινωνός κι αρωγός στην κοινή προσπάθεια για την ολοκλήρωσή του.

Η Συστηματική Προσέγγιση Έργου μέσως της συστημικής σκέψης αποτελεί την πεμπτουσία της εταιρικής μας κουλτούρας.

Η προσέγγιση του πελάτη, η κατανόηση των αναγκών του, η οριοθέτηση της κατεύθυνσής του και στη συνέχεια ο σχεδιασμός των λεπτομερειών, η υλοποίηση του έργου κι η εν γένει παρακολούθησή του στη διάρκεια της ζωής του.

Η τήρηση στατιστικών δεδομένων, η συνεχής αναλυτική ενημέρωση του πελάτη για την πορεία του έργου και για την λειτουργία του, η υποστήριξη σε όλα τα τεχνικά και τεχνικοοικονομικά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ