Μελέτη Ανακατασκευής και Ενοποίησης

Αναλάβαμε τη μελέτη ανακατασκευής κι ενοποίησης δυο μονοκατοικιών στο Διόνυσο Αττικής και προσαρμογή τους σε νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του νέου ιδιοκτήτη.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας θα τακτοποιήσουμε χώρους και τροποποιήσεις στην αρχική μελέτη με το Ν4178/13 και θα εκδώσουμε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).