Νέα Γραφεία Viva Wallet

Αναλάβαμε σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο lowfat τη μελέτη, την κατασκευή των γραφείων (2.500m2) σε υφιστάμενο κτήριο όπου ήδη στεγάζονται η SONY και η ROCHE, το σχεδιασμό και την προμήθεια των λειτουργικών στοιχείων (γραφεία, έπιπλα) και τη δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας.

Νέα Γραφεία Viva Wallet

το επόμενο μεγάλο project της εταιρείας μας, που θα υλοποιηθεί εντός του καλοκαιριού σε πολύ περιορισμένα χρονικά όρια. Οι συνεργάτες και προμηθευτές της enmac θα ανταποκριθούν για την επίτευξη του τεχνικοοικονομικά και ποιοτικά θεμιτού αποτελέσματος