Ν4409/2016

Καταργήθηκαν οι εξετάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών με τη δημοσίευση του Ν4409/2016  https://www.e-nomothesia.gr/energeia/nomos-4409-2016.html .

 

Ένα πάγιο αίτημα των επιστημόνων υλοποιήθηκε και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για συνεχή βελτιστοποίηση των παραγόμενων ενεργειακών επιθεωρήσεων σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο.