Κατασκευή Πρακτορείου ΟΠΑΠ Μπουρνάζι

Η εταιρεία μας ανέλαβε την διαχείριση του έργου «Κατασκευή Πρακτορείου ΟΠΑΠ Μπουρνάζι» με νέα σχεδιαστικά πρότυπα, που επικεντρώνουν στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Κατασκευή Πρακτορείου ΟΠΑΠ Μπουρνάζι

 

Χαρακτηριστικό του σχεδιασμού του έργου «Κατασκευή Πρακτορείου ΟΠΑΠ Μπουρνάζι» είναι οι έντονες γραμμές κι οι χρωματισμοί, που βοηθούν τον πελάτη να συμμετέχει στις διαδικασίες.

Η διαχείριση του έργου, που αφορά σε 3 επίπεδα συνολικής επιφάνειας 350μ2, συνίσταται στο συντονισμό των μελετητώνκαι των υπεργολάβων, καθώς με τη συμβολή μας δεν ήταν αναγκαία η επιλογή γενικού εργολάβου. Η επιλογή αυτή του ιδιοκτήτη οδήγησε σε εξοικονόμηση κόστους της τάξης του 22%, ενώ η συμμετοχή μας στο έργο από την πλευρά του ιδιοκτήτη συνέβαλε στην ολοκλήρωσή του έγκαιρα και ποιοτικά.

 

Η ομάδα, που διεκπεραίωσε το έργο αποτελούταν από Project manager, υπεύθυνο τμήματος προμηθειών και διοικητική υποστήριξη και το συνολικό κόστος δεν ξεπέρασε το 8% του έργου.

 

Αναλάβαμε την κατασκευή και την αδειοδότηση του καταστήματος, που αποτελείται από τρεις διακριτούς χώρους. Πρακτορείο για τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, Ιππόδρομος και Καφετέρια, σε συνδυασμό με την τακτοποίηση χώρων με τον Ν4178/13.

http://www.opap.gr/