Συντήρηση Εξοχικών Κατοικιών στην Τζια

Μια από τις κύριες κι εκθετικά αναπτυσσόμενες δραστηριότητες της εταιρείας μας αποτελεί η Συντήρηση Εξοχικών Κατοικιών στην Τζιά. Η ανάγκη για σωστή διαχείριση της κατοικίας κατά τη διάρκεια όλου του έτους και για μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα αποτελεί τη βέλτιστη λύση κι απεμπλέκει του ιδιοκτήτη από την επίπονη κι αδιάλειπτη ευθύνη του λεγόμενου High Quality (Soft & Hard) facility management. Διαδικασία η οποία αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για διατήρηση της εξοχικής κατοικίας σε άριστο επίπεδο με το ελάχιστο κόστος, από πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Συντήρηση Εξοχικών Κατοικιών στην Τζια

Τα οφέλη του High Quality Facility Management επιβάλλονται από την αισθητική προσέγγιση της συμπεριφοράς προς τον πελάτη και την ιδιοκτησία κι εξασφαλίζονται από την ποιότητα των συνεργατών, που απαρτίζουν την αναπτυσσόμενη ομάδα μας και τη συνεχή εκπαίδευσή τους. Επιγραμματικά:

 1. Αποτελούμε συνεργάτη με όλες τις ειδικότητες και με τις ανάλογες πιστοποιήσεις.
 2. Παγιώνουμε το κόστος συντήρησης και την εκ των προτέρων γνώση του.
 3. «Απελευθερώνουμε» τον ιδιοκτήτη από το διαχειριστικό κόστος της ιδιοκτησίας του.
 4. Αφοπλίζουμε από το άγχος της άμεσης ανταπόκρισης σε κλήσεις και βλάβες.
 5. Δίνουμε εγγύηση για τις υπηρεσίες μας.
 6. Στοχεύουμε ώστε να εδραιώσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας.

7. Ταυτιζόμαστε με τις επιταγές του ιδιοκτήτη κι ενστερνιζόμαστε τις ανάγκες του.

Συντήρηση Εξοχικών Κατοικιών στην Τζια

Soft High Quality Facility Management για την οριοθέτηση της διαμονής των ενοίκων ως αξέχαστη εμπειρία:

 1. Διατήρηση της υγιεινής της ιδιοκτησίας
 2. Παροχή ολοκληρωμένου πακέτου ασφάλισης της ιδιοκτησίας, των ενοίκων και των λειτουργιών της
 3. Υπηρεσίες επιτήρηση της ιδιοκτησίας με πολλαπλούς τρόπους, χωρίς να διαταράσσεται η ιδιωτικότητα των ενοίκων,
 4. Συντήρηση περιβάλλοντος Χώρου
 5. Εξυπηρέτηση ενοίκων και παράδοσης της ιδιοκτησίας
 6. Υπηρεσίες Catering για ιδιαίτερες στιγμές κι εκδηλώσεις

Hard HQFM για την διατήρηση της ιδιοκτησίας σε άριστη κατάσταση και των ιδιοκτητών ανέμελων σχετικά με τις ανάγκες της ιδιοκτησίας τους:

 1. Διατήρηση της υγιεινής της ιδιοκτησίας
 2. Τακτική/προληπτική συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών κι οικοδομικών εγκαταστάσεων
 3. Έκτακτη συντήρηση εγκαταστάσεων / επισκευή βλαβών
 4. Πρόγραμμα τακτικών ετήσιων εργασιών