ΕΛΤΑ COURIER

Η εταιρεία μας ανέλαβε την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης κεντρικού καταστήματος των ΕΛΤΑ COURIER στην περιοχή Χατζηκυριάκειο στον Πειραιά.

 

Η ιδιαίτερη εταιρική ταυτότητα κι οι αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του εν λόγω καταστήματος, σε συνδυασμό με την αρμονική διαχείριση και κατασκευή του έργου από εξειδικευμένα στελέχη και συνεργεία της εταιρείας μας οδήγησαν στην ολοκλήρωσης της κατασκευής.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης συνδιαμορφώθηκε με τα ΕΛΤΑ COURIER, όπως κι ο βηματισμός του έργου.

 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο, που σχεδίασε και την κάθε λεπτομέρεια του καταστήματος συνέβαλε τα μέγιστα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών και την έγκαιρη ολοκλήρωση των παραγγελιών των υλικών.

 

Ο πελάτης μας τα ΕΛΤΑ COURIER έμειναν απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της εργασίας και θα αποτελέσουν ακόμη ένα προάγγελο των μελλοντικών συνεργασιών μας.