ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ ΛΟΥΜΙΔΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού από επιλεγμένη ομαδα τεχνικών εταιρειών αναλάβαμε τη διαχείριση της κατασκευής και την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ ΛΟΥΜΙΔΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ.

 

Ένα πολύ δύσκολο κι απαιτητικό έργο με πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένο προϋπολογισμό και με τη μέγιστη δυσκολία της επίτευξης της αίσθησης της εταιρικής ταυτότητας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ ΛΟΥΜΙΔΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Ο πελάτης/συνεργάτης μας πλέον μας ανέθεσε και την τοποθέτηση και προσαρμογή του εξοπλισμού.  Με τη βοήθεια της αρμόδιας αρχιτέκτονος η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ ΛΟΥΜΙΔΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ κατέληξε σε ένα υπέροχο αποτέλεσμα, που εδραίωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας με τον πελάτη.

 

Η καθημερινή επαφή κι ενημέρωση με εποπτικό υλικό ήταν καθοριστικός παράγοντας, ώστε να αποφευχθούν λάθη και παραλείψει και το κατάστημα να εκκινήσει τη λειτουργία του στον προκαθορισμένο χρόνο.