ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Η εταιρεία μας έχει εδραιωθεί ως μόνιμος συνεργάτης στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ κατόπιν δυο σημαντικών έργων επέκτασης, που υλοποίησε.

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η ανάγκη γα εσωτερικές διαμορφώσεις στους τελευταίους ορόφους, ώστε να επεκταθεί η δυναμικότητα της κλινικής κι η λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων αποτελεί την ατέρμονη προσπάθεια που απαιτείται στο χώρο της υγείας για να είναι πρωτοπόρος η κλινική.

Επιπλέον, η αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων υποδοχής στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ κι η τροποποίηση του χώρου υποδοχής κι εστίασης της κλινικής για βέλτιστη λειτουργικότητα κι εξυπηρέτηση των πελατών κρίθηκε επιβεβλημένη.

 

Η εταιρεία μας σχεδίασε κι υλοποίησε τα δέοντα για την έγκαιρη και χωρίς όχληση ολοκλήρωση των έργων με αδιαμφισβήτητη ποιότητα κι επικοινωνιακή κάλυψη.