Πρακτορείο ΟΠΑΠ στη Νέα Σμύρνη

Στα πλαίσια της συνεχούς αναβαθμισμένης πορείας μας στην αγορά των κατασκευών και της εμπιστοσύνης προς την εταιρείαμας αναλάβαμε την αναδιαμόρφωση και βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου σε Πρακτορείο ΟΠΑΠ στη Νέα Σμύρνη.

Πρακτορείο ΟΠΑΠ στη Νέα Σμύρνη

Πρόκειται για πρακτορείο 160μ2 με υπερκείμενο όροφ βασικών λειτουργιών 60μ2 κι υπόγειο χώρο, που προορίζεται για την λειτουργία παιχνιδομηχανών 120μ2.

 

Το Πρακτορείο ΟΠΑΠ στη Νέα Σμύρνη βρίσκεται σε κομβικό σημείο με εδραιωμένη πελατεία και συνεχή ροή κόσμου και γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια αναβάθμισής του σε νέα μορφή με την ταυτόχρονη λειτουργία καφέ.

 

Η διαμόρφωση κι η ταυτόχρονη λειτουργία μέσα στο Πρακτορείο ΟΠΑΠ στη Νέα Σμύρη και χώρου εστίασης αποτελεί παράγοντα αύξησης της πελατείας και της παραμονής του πελάτη στο χώρο.

Η χρήση κατάλληλων υλικών με τη συμβολή των αρχιτεκτόνων συνέβαλε στην βέλτιστη τεχνικοοικονομική λύση εντός των τιθέμενων χρονικών ορίων.

Το Πρακτορείο ΟΠΑΠ στη Νέα Σμύρνη αποτελεί το δεύτερο έργο της εταιρείας μας αυτής της μορφής. Δηλαδή της δηνιουργίας πρακτορείου νέας γενιάς με χώρο καφέ/εστίασης.

 

Ακόμη ένα ικανοποιημένος πελάτης θα γίνει ο εκπρόσωπος της εταιρείας μας στην αγορά.