«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II» Οδηγίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κι υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» για τους εν δυνάμει δικαιούχους, με απόλυτη επιτυχία, συνέπεια κι επαγγελματισμό.

Μια ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη, τη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων,τη σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών και συστάσεων αναβάθμισης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υλοποίηση των κατασκευαστικών παρεμβάσεων σε οικοδομικά κι ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία του ακινήτου και την έκδοση του τελικού πιστοποιητικού απόδοσης, που θα διακριβώνει την νέα κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

Η δυνατότητα ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα υπόκειται σε περιορισμούς, που είναι αναφέρονται στην παρακάτω προκύρηξη.

http://exoikonomisi.ypeka.gr/