ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Προόδου 3, Αιγάλεω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+30 210 34 90 500
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Διαχείριση Έργων, Συντήρηση Εγκαταστάσεων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αιγάλεω, Αττική
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
68.000€ / χρόνο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συνεργασία μας με τον όμιλο ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΒΕΜΕ είναι μακροχρόνια κι επωφελής και για τις δυο πλευρές.

Ο όμιλος διαθέτει 9 ακίνητα σε τρια οικόπεδα στο Αιγάλεω συνολικής έκτασης ~110.00μ2 στεγασμένου χώρου.

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει τη διαχείριση των εν λόγω ακινήτων,καθώς οι ανάγκες του ομίλου ποικίλουν και διαφοροποιούνται με την πάροδο του χρόνου. Ήτοι την αξιοποίηση του κάθε ακινήτου για τη ζητούμενη χρήση, με τις μικρότερες δυνατές τροποποιήσεις και την παρακολούθηση των ενεργειακών αναγκών κατά περίπτωση και χρονική διάρκεια.

Εκτός της διαχείρισης είμαστε υπεύθυνοι και για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων των γραφειακών χώρων συνολικής επιφάνειας ~ 18.000€ για τις κάτωθι αναφερόμενες εγκαταστάσεις:

  1. Κλιματισμό
  2. Αερισμό
  3. Ηλεκτρολογικά
  4. Πυρασφάλεια
  5. Αντλητικά συγκροτήματα
  6. Υδραυλικές εγκαταστάσεις ύδρευσης κι αποχέτευσης

Η συνεχής αυτή διαδικασία εξασφαλίζει 12% μείωση του κόστους λειτουργίας των κτηρίων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ