Σέσι, Αττική

Κατασκευή Αγροτικών Δρόμων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σέσι, Αττική
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δημόσια Έργα
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική, Σέσι
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
287.000€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάνοιξη νέων αγροτικών δρόμων για την εξασφάλιση της λειτουργίας του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής.Κατασκευή έργων υποδομής για την προστασία κι εξασφάλισή τους από τις καιρικές συνθήκες σε βάθος χρόνου. Χρήση νέων μεθόδων αντιστήριξης των πρανών κι απόκτηση συσσωρευμένης εμπειρίας από τους μηχανικούς της εταιρείας μας.Ανακυρηχθήκαμε μειοδότες με έκπτωση 16% σε μειοδοτικό διαγωνισμό.