Κατασκευή γραφείων παροχής υπηρεσιών

Χίος

Κατασκευή γραφείων παροχής υπηρεσιών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αεροπόρου Ροδοκανάκη 38, Χίος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ιδιωτικά έργα
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Χίος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ιούνιος 2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
107.000€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατόπιν διαγωνισμού αναλάβαμε την Κατασκευή γραφείων παροχής υπηρεσιών της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ». Η κατασκευή πραγματοποιούνταν στα πλαίσια της μετεγκατάστασης του τοπικού γραφείου ζωής σε νέο χώρο. Η δυσκολία του έργου «Κατασκευή γραφείων» αφορούσε στην πραγματοποίηση εργασιών συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, καθώς το γραφείο ήταν στο 2ο όροφο από εμπορική κι επιχειρηματικό κέντρο.

  1. Εσωτερικά χωρίσματα αλουμινίου και ξηράς δόμησης
  2. Αντικατάσταση δαπέδων
  3. Οικοδομικές εργασίες (πχ, χρωματισμοί, τσιμεντοκονίες, επιχρίσματα κλπ)
  4. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων
  5. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων
  6. Πυρασφάλεια
  7. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 20 ημέρες και παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ