Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης γραφείων

Αλεξανδρούπολη

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης γραφείων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
14ης Μαίου, Αλεξανδρούπολη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ιδιωτικά έργα
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αλεξανδρούπολη, Έβρος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φεβρουάριος 2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
93.000€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναλάβαμε το έργο «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης γραφείων» σε κτήριο και συγκεκριμένα στο σε δυο γραφεία αυτού στο 2ο όροφο, μετά την έκδοση από την εταιρεία μας του απαιτούμενου Πιστοποητικού ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, ως παρελκόμενη εργασία ήταν κι η ενοποίηση των εν λόγω γραφείων. Η εταιρεία μας υπέδειξε στον ιδιοκτήτη τον επιτετραμμένο και νομικά υπεύθυνο συνεργάτη ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος αφού εξέδωσε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, πριν τις παρεμβάσεις, έκανε υποδείξεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των γραφείων.

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης γραφείων

Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη κοστολογήσαμε κι επιλέξαμε τις ενέργειες, που θα υλοποιούσαμε και συγκεκριμένα:

  1. την κατασκευή kelyfos για τους περιμετρικούς εξωτερικούς τοίχους. Η θερμομόνωση υλοποιήθηκε από την εσωτερική τους πλευρά, για να αντιμετωπιστεί η δυσκολία της συγκατάθεσης των υπόλοιπων ενοίκων σχετικά με την αλλαγή της όψης και να αρθεί το κοστοβόρο εμπόδιο της τοποθέτησης σκαλωσιάς.
  2. την προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών ημικεντρικών αντλιών θερμότητας inverter για βελτίωση του συντελεστή απόδοσης του κλιματισμού/θέρμανσης του χώρου
  3. την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών led

Υπολογίστηκε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας θα κυμαίνονταν από 34% εως 42%Εκτός των ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν κι εξής οικοδομικές κι Η/Μ εργασίες λειτουργικής διαμόρφωσης του χώρου

Παρεμβάσεις λειτουργικής διαμόρφωσης

  1. αποξηλώσεις υφιστάμενων χωρισμάτων από τούβλα και κατασκευή νέων με ξηρά δόμηση
  2. αποξηλώσεις, προμήθεια και τοποθέτηση νέων θερμομονωτικών εξωτερικών κουφωμάτων
  3. Αποξήλωση υφιστάμενου και τοποθέτηση νέου παρκέ
  4. Νέες υδραυλικές εγκαταστάσεις και τοποθέτηση ειδών υγιεινής
  5. Νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών κι ισχυρών ρευμάτων κλπ

Το έργο «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης γραφείων» ολοκληρώθηκε εντός 30 ημερών κι η ολοκλήρωσή του συνοδεύτηκε από την έκδοση νέου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης με ισχύ 10 έτη.